• гр. София, кв. "Манастирски ливади", ул. Васил Стефанов № 57

Отоневрология

Баланс Клиник е специализиран медицински център, създаден с цел комплексни здравни грижи за проблеми, свързани със заболявания на централната нервна система и вестибуларния апарат.

Баланс Клиник е най-добре оборудваната диагностична база в Източна Европа с лекари с квалификация на световно ниво.

През нашата клиника ежегодно преминават над 5000 пациенти, повечето от които оздравяват напълно или значително подобряват своето здравословно състояние.

Баланс Клиник е единственото лечебно заведение в България, където пациентите могат да получат изключително прецизна и точна диагностика на проблемите с вестибуларния апарат. След което да преминат курс по индивидуализирана вестибуларна рехабилитация и да получат напътствия за лечение в къщи. Апаратното оборудване на диагностичния център и квалификацията на екипа позволява комплексна невродиагностика и неврорехабилитация.

Ние в Баланс Клиник практикуваме професията си с удоволствие и знаем, че наистина сме полезни за своите пациенти.

✅Специализирани сме в диагностиката, лечението и проследяването на позиционни световъртежи, болест на Мениер, вестибуларни неврити, функционални и хронични вестибуларни нарушения, световъртеж при заболявания на централната нервна система, балансни нарушения от екстравестибуларен произход;

✅Специализирани сме във физикалните методи (репозициониращи техники) за лечение на позиционни световъртежи;        

✅Разполагаме с единственият на Балканите Мултипозиционен терапевтичен стол за репозициониращо лечение при отолитови нарушения /BPPV/;                                                                          

✅Създаваме програми за рехабилитация при балансни нарушения (вестибуларна неврорехабилитация);

✅Програми за адаптация при болест на движението (морска болест, кинетози); 

✅Прегледи и лечение при невестибуларни неврологични заболявания;

✅Осъществяваме правна и експертна помощ.

Галерия

Въпроси и отговори

Отоневрологичното изследване е съвкупност от тестове – функционални и апаратни, даващо възможност за разграничаване на вестибуларни от невестибуларни болестни процеси, за локализиране на болестния процес вътре във вестибуларната система /лява или дясна, периферна или централната част на вестибуларния апарат, диагностициране на увреждания на отделните компоненти на вътрешното ухо/.

При откриване наличието на периферни вестибуларни заболявания, които често протичат тежко, се започва подходяща медикаментозна и рехабилитационна терапия. При наличието на централни вестибуларни нарушения на пациента се назначават допълнителни високоспециализирани изследвания за изясняване на проблема и предприемане на съответното лечение.

Поставянето на точна диагноза дава възможност за прилагането на адекватни схеми на лечение, което в повечето случаи води до пълното излекуване на пациента.

Световъртежът, замаяността и нарушеното равновесие са едни от най-честите оплаквания сред населението. Тяхната честота е над 30% при хората над 40 годишна възраст и нараства до 60-70 % след шестото десетилетие.
Световъртежът не е болест, а по-скоро ключов симптом на някакво заболяване. Някои от тези заболявания са доброкачествени и напълно лечими, но понякога може да се касае за тежко и опасно страдание, поради което поставянето на своевременна и точна диагноза е от съществено значение.

» Моля, носете със себе си всички налични медицински документи като резултати от образни, функционални и лабораторни изследвания, консултации и назначения.

» Не спирайте редовно приеманите медикаменти за придружаващите ви заболявания.

» Ограничете по възможност приема на вестибулосупресанти /бензодиазепини, невролептици/ в деня на изследването.

» Ограничетеприема на храна и течности непосредствено преди изследването.

» Не бъдете с грим по време на изследванията.

» Ще ви бъде предоставено Информирано съгласие преди изследването.

Новите пациенти получават задълбочена първоначална оценка и назначение за повторно посещение, когато е необходимо, за да се оцени ефектът от лечението. За първоначален преглед на пациента обикновено са необходими 30-60 минути.

Контролните прегледи ще включват тестове, свързани с настъпили промени в състоянието на пациента. Моля, планирайте около 30 минути. 

Обемът на изследването и необходимите тестове се определят индивидуално от лекаря, съобразно оплакванията и състоянието на пациента.

Някои калорийни и ротаторни тестове, както и диагностични маньоври /лягане, изправяне, обръщане/ биха могли да предизвикат известен световъртеж и стомашен дискомфорт.

Преди всеки тест ще бъдете информиран за възможните усещания, които да очаквате и ще бъде обсъждана необходимостта от провеждането им.