• гр. София, кв. "Манастирски ливади", ул. Васил Стефанов № 57

Баланс Клиник е специализиран медицински център, създаден с цел комплексни здравни грижи за проблеми, свързани със заболявания на централната нервна система и вестибуларния апарат.

Баланс Клиник е най-добре оборудваната специализирана диагностична база в Източна Европа с лекари с квалификация на световно ниво.

Специализирани сме в диагностиката, лечението и проследяването на:

✅ позиционни световъртежи;

✅ болест на Мениер;

✅ вестибуларни неврити;

✅ световъртеж при заболявания на централната нервна система;

✅ балансни нарушения от извънвестибуларен произход;

Извършваме тясноспециализирани дейности като:

✅ Физикални методи (репозициониращи техники) за лечение на позиционни световъртежи

✅ Рехабилитация при балансни нарушения(вестибуларна рехабилитация)

✅ Програми за адаптация при болест на движението (морска болест, кинетози)

✅ Прегледи и лечение при невестибуларни неврологични заболявания;

✅ Физиотерапия и рехабилитация при други заболявания;

✅ Правна и експертна помощ.